+994 55 354 79 82 | [email protected] | Mərkəzi Gömrük Hospitalı

İntradukal papillomaların cərrahi müalicəsi

Papilloma – süd vəzi axarlarında yaranan virus mənşəli, xoşxassəli, şişəbənzər törəmədir.SLNB - gilə ətrafına reaktiv məhlul vurulmaqla qoltuqaltı limfa düyünlərinin mənasız çıxarılmasından yayınmağa yardım edir.