+994 55 354 79 82 | [email protected] | Mərkəzi Gömrük Hospitalı

Süd vəzi xərçəngində orqan qoruyucu cərrahi əməliyyatlar

Süd vəzi xərçəngində son zamanlar ən çox istifadə edilən əməliyyat qrupudur. Bura MKC+SLNB, SUBCUTAN MASTEKTOMİYA, DƏRİALTI MASTEKTOMİYA kimi əməliyyatlar daxildir.